Quỹ R&A hưởng lợi từ chương trình tài trợ mới để hỗ trợ các chương trình toàn cầu
17:00:00 22/06/2024

Quỹ R&A đã được thành lập vào năm 2004, đánh dấu một bước quan trọng trong việc chính thức hóa và mở rộng các nỗ lực từ thiện của The R&A dành cho golf trên toàn cầu.

Nhiều chương trình liên quan đến golf trên toàn thế giới sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Quỹ R&A (The R&A Foundation) nhờ vào các khoản quyên góp được tạo ra từ một chương trình từ thiện toàn cầu.

Kể từ năm 2023, các nhà tài trợ đã được mời hỗ trợ Quỹ R&A và làm tăng nguồn tài trợ sẽ được R&A tái đầu tư vào môn thể thao này thông qua những nguồn thu từ The Open Championship. Chuyện này đang cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các cá nhân và cộng đồng trên toàn thế giới hưởng lợi từ golf qua 5 chủ đề lớn gồm: khả năng tiếp cận, bền vững, sức khỏe, di sản và tài năng.

Kể từ khi bắt đầu giai đoạn mới này, các nhà tài trợ đã cam kết hơn 6,3 triệu bảng Anh (hơn 200 tỷ đồng) và hiện tại đã thu được 2 triệu bảng (hơn 64 tỷ đồng). Các nhà tài trợ bao gồm Rolex, Quỹ Arnold & Winnie Palmer, AIG và một nhóm các nhà tài trợ cá nhân quốc tế.

Hơn 700.000 bảng Anh (hơn 22 tỷ đồng) từ các khoản quyên góp không hạn chế - các khoản tiền có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào phù hợp với mục tiêu từ thiện của Quỹ R&A - hiện đang được phân bổ cho một loạt các chương trình sẽ thay đổi cuộc sống và cộng đồng ở nhiều nơi trên thế giới thông qua golf.

Quỹ R&A sử dụng những khoản tiền được tài trợ từ các tổ chức và cá nhân để hỗ trợ nhiều chương trình phát triển golf trên toàn thế giới

Phil Anderton, Giám đốc Phát triển (CDO) tại The R&A, cho biết: “Nhờ các khoản tiền bổ sung được quyên góp thông qua chương trình từ thiện toàn cầu của chúng tôi, Quỹ R&A có thể tăng cường sự hỗ trợ cho các cá nhân và cộng đồng trên toàn thế giới thông qua golf. Sử dụng các khoản quyên góp không hạn chế, chúng tôi có sự linh hoạt để hỗ trợ một loạt các dự án quan trọng qua 5 chủ đề của chúng tôi. Điều này cho thấy tác động tích cực mà chương trình từ thiện đã mang lại chỉ trong năm đầu tiên gây quỹ và sự hào phóng của các nhà tài trợ”.

Những đối tượng hưởng lợi bao gồm Học bổng The Royal and Ancient Golf Club, một giải thưởng mới được thiết kế để xác định, hỗ trợ và phát triển thế hệ lãnh đạo golf tiếp theo. Các dự án tại Golf It! ở Glasgow và Bảo tàng Golf Thế giới R&A ở St Andrews cũng đang được hỗ trợ, cùng với các sáng kiến bảo dưỡng sân golf và triển khai quốc tế chương trình Huấn luyện viên Golf Cộng đồng.

Quỹ R&A đã được thành lập vào năm 2004. Sự ra đời của quỹ đánh dấu một bước quan trọng trong việc chính thức hóa và mở rộng các nỗ lực từ thiện của The R&A để hỗ trợ môn thể thao golf trên toàn cầu. Kể từ đó, quỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ và thúc đẩy các sáng kiến khác nhau nhằm tăng cường sự tham gia, đảm bảo tính bền vững và bảo tồn di sản của golf.

Đặng Duy Thành